Binek Araç Kiralamada Gider Sınırlaması

Binek Araç Kiralamada Gider Sınırlaması

2 7.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, binek araçlara ait  amortisman, kiralama, faiz, yakıt ve  bakım onarım gibi giderler hakkında bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Binek otomobil, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3.  maddesinde, yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en fazla 9 oturma  yeri olan ve insan taşımak için imal  edilmiş bulunan motorlu taşıt olarak tanımlanmaktadır. Buna karşın,  197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi  Kanununun 2. maddesinde yapısı  itibarıyla, sürücüsü dahil en çok 8  oturma yeri olan ve insan taşımak  için imal edilmiş bulunan motorlu  araç şeklinde tanımlanmaktadır.

Yapılan düzenleme ile kiralık  araçlara ait aylık kira bedellerine ilişkin gider yazılabilecek tutara sınırlama getirilmiş ve aylık kira  bedeline ilişkin gider yazılabilecek  üst sınır, 2020 yılı için KDV hariç  5.500 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, binek otomobillerin kiralanması durumunda,  kira bedellerinin ilgili yıl için belirlenen azami tutarı aşması halinde,  aşan kısma ait KDV, ilgili dönemdeki hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği gibi gelir ve kurumlar  vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, günlük kiralama bedelinin  hesaplanması yoluyla uygulanacaktır. Kiralama giderlerine ilişkin  günlük gider kısıtlamasının uygulanmasında, kiralamanın yapıldığı  tarihte gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami kiralama giderinin o ayın gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutar dikkate  alınacaktır.

KDV mükellefi kurum tarafından kiralama hangi ay içinde yapılıyorsa , o yıl için belirlenen ve kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek aylık azami kiralama gideri 5.500 TL, ilgili ayının gün sayısına bölünerek gider olarak dikkate alınabilecek günlük azami kiralama bedeli bulunacaktır.

KDV’den istisna olan banka ve sigorta şirketleri gibi kurumlarda da kiralamaya ilişkin olarak gider yazılabilecek tutar KDV dahil 5.500 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarı aşan kısım kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Finansal kiralama yoluyla edinilen  binek otomobillere ilişkin yapılan  ödemeler için ise aylık kiralama gider kısıtlaması söz konusu olmayacaktır.

 

Önceki Bir Avukat Olarak İşleri Savsaklama Hastalığından Nasıl Kurtulursunuz?
Sonraki Nafaka Ödenmediğinde Yapılacaklar Nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Ayıplı Malda Sorumluluk

Satıcı malı satış sözleşmesine uygun olarak alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Reklamlarda veya ilanlarda yer alan taahhütlerin taraflarca bilindiği ve sözleşmenin içeriğine zımni bir şekilde de olsa dahil olduğu kabul edilir.

Vergi Affı & Matrah Artırımı için Başvuru Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7326

Legala Avukatlar Rehberi

Legala Hakkında Legala Avukatlar Rehberi ülkemizde kurulmuştur. Amacı, avukatlar ve hukuki konular hakkında insanların daha detaylı bilgi sahibi olmaları ve hukuki sorunlarının çözümünde avukatlarla çalışmalarıdır. Legala, hukuki sorunlarını çözmek isteyen, bu amaçla

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap