Tag "arabuluculuk şartı olan ticari davalar"

İş Hukuku Davalarında Arabuluculuk Şartı

Arabuluculuk Şartı Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı vb.) ile