Tag "araç kiralama vergisel avantajları"

Binek Araç Kiralamada Gider Sınırlaması

2 7.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, binek araçlara ait  amortisman, kiralama, faiz, yakıt ve  bakım onarım gibi giderler hakkında bazı