Tag "Ayıplı mal"

Ayıplı Malda Sorumluluk

Satıcı malı satış sözleşmesine uygun olarak alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Reklamlarda veya ilanlarda yer alan taahhütlerin taraflarca bilindiği ve sözleşmenin içeriğine zımni bir şekilde de olsa dahil olduğu kabul edilir.