Tag "Elektronik posta rehberi"

Merkezi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530