Tag "En iyi gayrimenkul avukatı İzmir"

Vergi Usül Kanunu Değişiklik

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20. maddesinden

İş Kazası Tazminat

İş kazaları sonucu sakat kalan veya hayatını kaybeden işçinin kendisine ve yakınlarına işveren tarafından maddi veya manevi tazminat ödenmesi kanunlarla güvence altına alınmıştır. İş kazalarından doğan tazminat hakkının elde edilmesi

En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatlarının Çalışmaları

Gayrimenkul Hukuku Nedir? Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerinden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz mallar üzerindeki hakları belirleyen hukuka verilen addır. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için

Reddi Miras Hali

Miras bırakan kişinin ölümünün ardından yasal mirasçılarına tüm alacakları ve borçlar bırakılır. Böyle zamanlarda mirasçı veya mirasçılar dilerse reddi miras yaparak tüm bu yasal haklarından vazgeçebilir. Kanunlarla mirasçıların kim olduğu

Avukat Rehberi

Legala Avukatlar Rehberi ülkemizdeki avukatlara kolayca ulaşılması ve avukatların değerli çalışmalarının yakından takip edilmesini amaçlar.   Legala Avukatlar rehberinin amacı, ülkemizdeki değerli avukatların çalışma alanları hakkında hukuki desteğe ihtiyaç duyan

Tek Celsede Boşanma

Tek bir duruşma ile sonlandırılan boşanmalara tek celsede boşanma denir. Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır.  Tek celse sonucu gerçekleşen anlaşmalı boşanmada boşanma sebepleri önem arz etmez. Tarafların her konuda

İş Hukuku Davalarında Arabuluculuk Şartı

Arabuluculuk Şartı Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı vb.) ile

En İyi İş Hukuku Avukatları & İş Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İş Hukuku aşağıda belirtilen konularda iş ve işveren ilişkilerinin kurulmasını, yönetilmesini ve sonlandırılması amaçlar: İş sözleşmeleri, İşçilik hakları, İş kazaları, Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Hizmet tespiti, İşe başlatmama tazminatı İş

Boşanan anne çocuğuna kendi soyadını verebilir mi?

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 9 Nisan 2018 Tarihli kararına göre, Çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceğini,  “Çocuğun üstün yararı” ilkesi

Katkı Payı Alacağı Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın katkı payı alacağı hakkındaki kararını aşağıda bulabilirsiniz: “… 01.01.2002 tarihinden önce 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi (TKM mad.170).

  • 1
  • 2