Tag "İşçinin çalışmama hakkı"

Maaşını Alamayan İşçi İş Görmekten Kaçınabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu madde 34 uyarınca, “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında  ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel karar