Tag "Resmi gazete"

Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi & Denetimi Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik,

Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Hakkında

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayıli Resmi Gazetede yayımlandı. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile tam uyumlu olan Yönetmelik, tıbbi cihazların kalitesini artırarak tıbbi cihaz kullanıcıları