Evlilik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Evlilik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Evlenen çiftlerin haklarının koruması amacıyla oluşturulan evlilik sözleşmeleri boşanma kararının alınması durumunda karşılıklı mağduriyet yaşanmasını engeller.

Evlenmeden önce ya da evlilik esnasında yapılan evlilik sözleşmesi, çiftlerin her birinin olası boşanma durumunda malları nasıl bölüşeceğine dair yapılan bir anlaşmadır. Bu tür durumlarda oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilir ve herkes hakkını talep etmeye dahi gerek duymadan kolaylıkla alır.

Evlenecek olan çiftler tarafından yapılan evlilik sözleşmesi, evlilik süreci içerisinde de yapılabilir. Bu tarz sözleşmeler sayesinde çiftler pek çok konuda avantaj elde eder ve gelecek hakkında kaygılanmaya gerek duymaz.

Evlilik sözleşmesinin içerdiği konuları aşağıda bulabilirsiniz:

  1. Mal varlıklarının evlilik sonrasında nasıl yönetileceği
  2. Mal rejimi konusunda tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin neler olacağı
  3. Evlilik sonrasında malların ne şekilde tasfiye edileceği

Belirtilen konularda düzenleme yapılır ve sözleşmeyle resmi olarak karşılıklı onaylanır. Bu sözleşme aile hukuku kapsamında incelenir. Bu sözleşme hukuk alanında mal rejim sözleşmesi olarak ifade edilmesine rağmen halk arasında evlilik sözleşmesi ismiyle bilinir. Evlilik sözleşmesi için belirli bir zamanda yapılması gerektiğine dair bir kısıtlama söz konusu değildir. Çiftler isterse evlenmeden önce isterse evlilik sürecinde bu sözleşmeyi yapabilir.

Mal rejim sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşmenin hukuki geçerliliğinin olması için iki farklı yönteme başvurulur. Genellikle evlilik sözleşmesi noterde yapılır.

Eğer bir avukattan hukuki bir yardım alınmazsa noter tarafından düzenlenen sözleşme çift tarafından imzalanır. Bazı çiftler ise noterde işlem yapmak yerine evlilik başvurusu esnasında yazılı olarak sadece mal rejimini seçerek de yapabilir. Bu sayede evlilik tarihinden itibaren mal rejiminin yasal hükmü olur. Ayrıca, nikâh anında nikah memuruna yapılan beyanla da evlilik sözleşmesi yapılması mümkündür.

Evlilik sözleşmeleri, edinilmiş mallara katılma, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ayrılığı ve mal ortaklığı konularında hazırlanabilmektedir. Evlenmeden önce ya da sonra yapılan bu tarz sözleşmeler sayesinde, ilerleyen evlilik hayatında çiftler arası uyuşmazlık meydana gelir ve boşanma hasıl olursa, çiftlerin sahip oldukları malları sözleşmeye göre kendilerinde tutmaları mümkün olur.

Önceki Nafaka Ödenmediğinde Yapılacaklar Nelerdir?
Sonraki Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkının Olmadığı Durumlar Nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

En İyi İş Hukuku Avukatları & İş Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İş Hukuku aşağıda belirtilen konularda iş ve işveren ilişkilerinin kurulmasını, yönetilmesini ve sonlandırılması amaçlar: İş sözleşmeleri, İşçilik hakları, İş kazaları, Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Hizmet tespiti, İşe başlatmama tazminatı İş

Ayıplı Malda Sorumluluk

Satıcı malı satış sözleşmesine uygun olarak alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Reklamlarda veya ilanlarda yer alan taahhütlerin taraflarca bilindiği ve sözleşmenin içeriğine zımni bir şekilde de olsa dahil olduğu kabul edilir.

Binek Araç Kiralamada Gider Sınırlaması

2 7.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, binek araçlara ait  amortisman, kiralama, faiz, yakıt ve  bakım onarım gibi giderler hakkında bazı

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap