İcra & İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler

İcra & İflas Kanununda Yapılan Değişiklikler

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 31516 sayılı ve 19 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Kanunu ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (“İİK”)’nun uygulamasında yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve özellikle konkordato sürecinin daha etkili hâle getirilmesi amaçlanmıştır.

Getirilen yeni düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

  1. İİK madde 241/3’te yapılan değişiklik ile “ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır” ifadesi eklenmiştir.
  2. Eski düzenlemede bütün olarak paraya çevrilebilecek unsurlar yalnızca mal ve haklar iken, yeni düzenleme ile bu kapsama mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler de eklenmiştir.  İşletmenin devamlılığı ile ekonomiye olan katkısı gözetilmiştir.
  3. İİK madde 296’da yapılan değişiklik ile borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerin devamının esas olduğu vurgulanmıştır. Maddeye geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözleşmeler nedeniyle borçlanılan edimlerin karşılıklı olarak ifa edileceği ifadesi eklenmiştir.
  4. İİK madde 297’de yapılan değişiklik ile borçlunun kesin mühlet süresi içinde gerçekleştiremeyeceği işlemlere “ivazsız tasarruflarda bulunmak; taşınmazını ve işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırını devretmek” Buna ek olarak, madde metninin eski halinde mahkemenin bu işlemler bakımından vereceği izin için komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü alması zorunlu iken, yeni düzenleme ile komiserin görüşü ve alacaklılar kurulunun muvafakatinin alınması zorunlu hale getirildi.
  5. İİK madde 308’de konkordato süreci iflasla sonuçlandığı takdirde, iflas kararını veren mahkemenin tasfiyenin basit ya da adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar vereceği bilgisi eklenmiştir. Bu düzenleme uyarınca, iflas idaresine ait görev ve yetkiler komiserler tarafından kullanılacaktır.
  6. Komiserin izniyle akdedilmiş borçların tabi olduğu şartlar bakımından kapsamlı açıklamalar getirilmiştir. Düzenleme uyarınca geçici mühlet kararından sonra komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, temerrüt halinde mühlet sırasında dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diğer bütün alacaklardan önce ödenecektir. Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda veya bir iflas durumunda masa borcu sayılacaktır.
  7. İİK madde 223’e yapılan eklemeyle, iflas idaresi memurlarının nitelikleri, eğitimleri ve denetimleri Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konacak yönetmelikle belirlenecektir. Bu nitelikleri sağlayan ve Adalet Bakanlığınca belirlenen kurumlardan ilgili eğitimi alan kimseler Bilirkişilik Bölge Kurulları tarafından oluşturulacak iflas idaresi memurları listesine kaydedilecektir.
Önceki Mesafeli Satış Sözleşmelerinde Cayma Hakkının Olmadığı Durumlar Nelerdir?
Sonraki Küçük Hukuk Bürolarının Karşılaştığı Temel Sorunlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Vesayet Altına Alınma

Vesayet, velayete tabi olmayan küçükler ile kısıtlıların tabi olacağı, özel hukuk alanında koruyucu bir kurum olarak düzenlenmiştir. Bununla amaçlanan şey  ehil olmayanların mal varlıklarına ilişkin menfaatlerinin onlar adına korunması ve

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 17 Eylül 2021 tarihinde biyometrik verilerin tanımını yaptığı, bu verilerin işlenmesi şartlarını ve ilkelerini düzenlediği bir rehber yayımlamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mevzuatta daha önce tanımlanmamış

Nitelikli Müvekkilleri Kazanma Sanatı

Nitelikli müvekkilleri bulmanın birinci kuralı ne tarz müvekkiller istediğinizi bilmektir. Hedef müvekkillerinizi belirlerseniz, iş geliştirme faaliyetlerinizi buna göre odaklayabilirsiniz. Kimi takip ettiğinizin farkındaysanız onu yakalamanız mümkün olur. Bu amaçla, işe

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap