İş Hukuku Davalarında Arabuluculuk Şartı

İş Hukuku Davalarında Arabuluculuk Şartı

Arabuluculuk Şartı

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık ücretli izin alacağı vb.) ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bununla birlikte, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit ve itiraz durumları dava şartı arabuluculuk kapsamında değildir.

Arabulucuya Başvurmadan Dava Açabilir miyiz?

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde ise mahkeme tarafından davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

Başvuru Noktası

Başvuru karşı tarafın yerleşim yerinde veya işin yapıldığı bölgedeki arabuluculuk bürosuna yapılır. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır. Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürosu tarafından komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir.

Arabuluculuk Süreci

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaşması halinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarife’sinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. Taraflara ulaşılamaz, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaz veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda taraflar anlaşamazsa 2 saatlik ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Arabuluculuk ücretini karşılayamayacak durumda olan ve   adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabilir.

Arabuluculuk Hizmeti Sonucunda

Davacı taraf arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmezse, dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.

 

Önceki Nitelikli Müvekkilleri Kazanma Sanatı
Sonraki Ayıplı Mal Nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Legala Avukatlar Rehberi

Legala Hakkında Legala Avukatlar Rehberi ülkemizde kurulmuştur. Amacı, avukatlar ve hukuki konular hakkında insanların daha detaylı bilgi sahibi olmaları ve hukuki sorunlarının çözümünde avukatlarla çalışmalarıdır. Legala, hukuki sorunlarını çözmek isteyen, bu amaçla

Evlilik Sözleşmesi Düzenlenmesi

Evlenen çiftlerin haklarının koruması amacıyla oluşturulan evlilik sözleşmeleri boşanma kararının alınması durumunda karşılıklı mağduriyet yaşanmasını engeller. Evlenmeden önce ya da evlilik esnasında yapılan evlilik sözleşmesi, çiftlerin her birinin olası boşanma

İş Kazası Tazminat

İş kazaları sonucu sakat kalan veya hayatını kaybeden işçinin kendisine ve yakınlarına işveren tarafından maddi veya manevi tazminat ödenmesi kanunlarla güvence altına alınmıştır. İş kazalarından doğan tazminat hakkının elde edilmesi

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap