Legala Blog

Hukuk Bürosu İş Geliştirme

Kurucu Avukat olarak sizinle birlikte çalışan avukatların iş geliştirme konusunda sizin gibi düşünmelerini ve size daha fazla destek olmalarını nasıl sağlarsınız? 1.     Öncelikle, meslektaşlarınızı ofis ortamında elde ettikleri ilerlemeler ve olumlu

Performans Gözden Geçirme Hataları

Hukuk Bürolarında, performans gözden geçirme toplantıları sırasında yapılan üç temel hatayı aşağıda bulabilirsiniz: 1.   Çalışan performansının geç değerlendirilmesi, (Belirlenen toplantı tarihine uyulmaması, performansı değerlendirilecek kişide kurumun bu işi çok ciddiye almadığı

Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi

KVKK, Unutulma Hakkı (Unutulma Hakkının Arama Motorları Özelinde Değerlendirilmesi) adında yeni bir rehber yayımlamıştır. İlgili yayına, buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi Usül Kanunu Değişiklik

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20. maddesinden

İş Sözleşmelerinde Eğitim Gideri Karşılığı Olarak Cezai Şart

İşverenler, çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artması amacıyla onları yurt içinde ve yurt dışında mesleki eğitimlere gönderebilmektedirler. Bu mesleki eğitimler sonucunda, çalışanın artan bilgi ve becerisinden yararlanmak isteyen işveren belirli bir

Online dünyadaki varlığınız, internet sitesi sahibi olmanın ötesine nasıl geçmiştir?

Artık hukuk büronuz internette karar alıcıların bulunduğu tüm platformlarda bulunmalıdır. Sahip olduğunuz internet sitesi üzerinden karar alıcıların size ulaşma adedi sizi memnun etmiyorsa, bunun çaresi mevcut sitenizin dış görüntüsüne yeniden

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 17 Eylül 2021 tarihinde biyometrik verilerin tanımını yaptığı, bu verilerin işlenmesi şartlarını ve ilkelerini düzenlediği bir rehber yayımlamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mevzuatta daha önce tanımlanmamış

Kozmetik Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.09.2021 tarihli ve 31592 Mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu değişiklik, kozmetik ürünlerde kullanılan maddelere ilişkin listelerde çeşitli değişiklikleri düzenliyor. İlgili Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Sabahları Erken Kalkıp Daha Fazla İş Bitirmenin 5 Yolu

Serbest olarak çalışan Avukatların en büyük zorluklarından biri de sabah erken kalkıp, güne erken başlamaktır. İş hedeflerine ulaşmak, bir proje veya araştırma yapmak, bir dilekçe yazmak için verimlilik uzmanları her zaman sabahları erken

Vergi Affı & Matrah Artırımı için Başvuru Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7326