Merkezi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Rehberi

Merkezi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği ile getirilen önemli değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) tarafından verilecek bilgiler doğrultusunda merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi oluşturulacaktır.  BTK tarafından gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği sağlanacaktır.
  • KEPHS, Merkezi KEP Rehberi’ne entegre olmakla ve bu kapsamda gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdürler.
  • KEPHS, Merkezi KEP Rehberi’ni kendi kayıtları uyarınca güncellemek ve Merkezi KEP Rehberi’ni doğru ve eksiksiz tutmakla yükümlüdür.
  • KEPHS, gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kendi KEP rehberinde yer verdiği bilgileri eş zamanlı olarak Merkezi KEP Rehberi’ne de işleyecektir.
  • Gerçek kişilere ilişkin Merkezi KEP Rehberi kayıtlarında; KEPHS, gerçek kişilerin Merkezi KEP Rehberi kaydının sorguya açık olup olmayacağına ilişkin ilgili gerçek kişiden onay almak yükümlü olup bu bilgiye Merkezi KEP Rehberi’nde yer verir. Tüzel kişilere ilişkin Merkezi KEP Rehberi kayıtlarında ise ilgili tüzel kişinin onayı aranmaz.
  • KEP hesap sahipleri, kayıtlarda meydana gelen değişiklikleri KEPHS’ye bildirmekle yükümlüdürler. Bu bilgilendirmeler doğrultusunda Merkezi KEP Rehberi’nde gerekli güncellemeler yapılacaktır.
  • KEPHS, gerçek kişi KEP hesap sahiplerinin Merkezi KEP Rehberi’nden silinme taleplerini derhal gerçekleştirir. Tüzel kişi KEP hesap sahipleri ise, Merkezi KEP Rehberi kaydının silinmesi talebinde bulunamazlar.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Önceki Hukuk Bürosundan Ortakların Rolleri ve Sorumlulukları
Sonraki Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi & Denetimi Yönetmeliği

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatlarının Çalışmaları

Gayrimenkul Hukuku Nedir? Gayrimenkul hukuku, taşınmaz mallar üzerinden meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz mallar üzerindeki hakları belirleyen hukuka verilen addır. Gayrimenkul hukuku geniş kapsamlı bir hukuk dalı olduğu için

İyi Hal İndirimi Nasıl Uygulanır?

Yargılama esnasında belirli şartların karşılanması sonucu kişiye iyi hal indiriminden yararlanma imkânı sunulur. Bu şekilde, ceza indirimi uygulanacak kişi daha hafif bir cezaya çarptırılabilir. Peki, yargılama sürecinde iyi hal indiriminden

Nafaka Ödenmediğinde Yapılacaklar Nelerdir?

Nafaka ödenmediğinde öncelikle icra takibi yaparak borcun ödenmesi talep edilmelidir. İcra Dairesi aracılığı ile borçluya borcunu ödemesi için ödeme emri gönderilir. Borçlu bu tebliği aldıktan sonra belirtilen sürede nafaka borcunu

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap