Müzekkere Yazılması

Müzekkere Yazılması

Yargı sürecinde hâkimin bir karar alması amacıyla ilgili makama yazdığı yazıya müzekkere denir. Hakimler, davanın hükmü için ihtiyaç duyulan bilgileri çok çeşitli kurumlardan yazışma yoluyla elde ederler. Müzekkere yazısına yanıt verilmediği durumlarda ilgili kuruma tekid yazısı gönderilir.

Bu tür adli yazışmaların nasıl yapılacağıyla ilgili olarak hazırlanan yönetmelikler bulunmaktadır. Örnek olarak:

 • Yargıtay İç Yönetmeliği,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği,
 • Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik,
 • Askerî Mahkemeler, Askerî Savcılıklar Kalem Teşkilatı ve Personelin Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik,
 • Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İçtüzüğü ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü şeklinde sıralanabilir.

En yaygın kullanılan müzekkere örnekleri aşağıda gibidir:

 1. Gayrimenkul haczi için icra müdürlüğünce tapuya yazılacak müzekkere
 2. Gayrimenkul haczi fekki için tapuya yazılacak müzekkere
 3. Madde malumatı müzekkeresi
 4. 103 davetiyesi müzekkeresi
 5. Ticaret sicil müdürlüğünden adres sorma müzekkere
 6. Maaş haczi müzekkeresi

Legala Avukatlar Rehberi

Önceki Müvekkillerden Ödeme İsterken Dikkat Edilecek 4 Önemli Nokta
Sonraki Reddi Miras Hali

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Boşanan anne çocuğuna kendi soyadını verebilir mi?

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 9 Nisan 2018 Tarihli kararına göre, Çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceğini,  “Çocuğun üstün yararı” ilkesi

Vergi Usül Kanunu Değişiklik

VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20. maddesinden

Nafaka Ödenmediğinde Yapılacaklar Nelerdir?

Nafaka ödenmediğinde öncelikle icra takibi yaparak borcun ödenmesi talep edilmelidir. İcra Dairesi aracılığı ile borçluya borcunu ödemesi için ödeme emri gönderilir. Borçlu bu tebliği aldıktan sonra belirtilen sürede nafaka borcunu

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap