Nafaka nedir?

Nafaka nedir?

Medeni Kanunun 175.maddesine göre, boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek tarafın geçinebilmesi amacıyla diğer taraftan mali gücü oranında nafaka ödemesi istenebilir. Hükmedilen nafaka ödemesinin bir süresi yoktur. Sadece kadınlara değil, ekonomik durumu kötü olan erkeklere de mahkeme kararıyla nafaka bağlanabilir.

Eşlerden birinin boşanma sırasında nafaka talebinin olması durumunda, mahkeme şartları değerlendirerek talebi uygun görürse nafaka ödenmesine hüküm verebilir. Nafaka, kişisel bir borç sayılmaktadır. Nafakanın belirlenmesini hâkimin yetkisindedir. Nafakanın belirlenmesi sırasında hâkim  birçok noktaya dikkat eder. Boşanmak isteyen çiftlerin ekonomik ve sosyal durumları mutlaka dikkate alınır. Nafaka tutarını belirlenirken iş durumundan, elde edilen gelire, ailenin daha önceki yaşam tarzına kadar inceleme yapılır.

Kanuna göre nafaka hakkına sahip olan kişiler aşağıda belirtilmiştir:

 • Geliri olmayan kişiler,
 • Düzenli işi olmayanlar,
 • Ev kadınları,
 • Asgari ücretle çalışanlar,
 • İşine son verilmiş kişiler,

Türk medeni kanuna göre üç farklı nafaka belirlenmiştir. Buna göre;

 1. Yoksulluk nafakası: Evliliğin boşanma kararıyla bitmesi nedeniyle, yoksulluğa düşecek taraf lehine hükmedilen nafakadır.
 2. Tedbir nafakası: Boşanma davası açılmadan ya da açıldıktan sonra eşlerden birinin ya da 18 yaşından küçük çocukların geçimi için belirlenen nafakadır.
 3. İştirak nafakası: Boşanma davası sonucunda, çocukların velayetinin kalmadığı eş aleyhine çocukların giderlerine katılımını sağlamak amacı ile hükmedilen nafakadır.

Mahkeme tarafından belirlenen nafakanın arttırılması mümkündür. Ancak bu artırım mahkeme kararı ile yapılabilir. Nafaka artışı talep edilebilmesi  için aşağıda belirtilen şartlardan biri oluşmalıdır:

 1. Nafaka alan kişinin ekonomik durumunun bozulması
 2. İhtiyaçların artması
 3. Paranın alım gücünün düşmesi,
 4. Nafaka veren tarafın ekonomik durumunun iyileşmesi,

İştirak nafakası yoluyla, evlilikten doğan çocuk veya çocukların giderleri artıyorsa nafaka artışı talep etmek için dava açmak mümkün olur. Karara bağlanmış olan nafakanın ödenmemesi durumunda, nafaka alan taraf icra takibi başlatabilir. İcra takibine rağmen nafaka ödenmemeye devam ediyorsa, İcra ve İflas Kanunu’na göre nafaka borçlusu için üç aya kadar tazyik hapsine hüküm verilebilir. Söz konusu ceza para cezasına çevrilemez ve ertelenemez.

Önceki Hukuk Bürosunda Düşük Performans Gösteren Çalışanları İyileştirme Rehberi
Sonraki Yeni iş gelmiyor mu? Odaklanmaya ne dersiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Katkı Payı Alacağı Hakkında Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın katkı payı alacağı hakkındaki kararını aşağıda bulabilirsiniz: “… 01.01.2002 tarihinden önce 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi (TKM mad.170).

Vergi Affı & Matrah Artırımı için Başvuru Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında

27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“7326

İş Stratejisi Planı & Alt Başlıkları Nelerdir?

Hukuk Büronuzun iş stratejisi planını ve plan alt başlıklarını aşağıdaki sorulara cevap vererek oluşturmanızı öneririm. Doğru yönlendirme, büronuzun etkin yönetimini ve gelişimini destekleyecektir. Vizyon: Hukuk Büronuz 5-10 sene içerisinde nerede

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap