Reddi Miras Hali

Reddi Miras Hali

Miras bırakan kişinin ölümünün ardından yasal mirasçılarına tüm alacakları ve borçlar bırakılır. Böyle zamanlarda mirasçı veya mirasçılar dilerse reddi miras yaparak tüm bu yasal haklarından vazgeçebilir. Kanunlarla mirasçıların kim olduğu belirlenir. Vefat eden kişinin borçları çok fazla olduğunda mirasçı için ekonomik sıkıntılar doğacaktır. Bu gibi durumlarda, reddi miras süresinin kaçırılmadan en kısa süre içerisinde miras yükümlülüklerin reddedilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ölen kişinin tüm borçları mirasçının kendi borcu haline gelecektir.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 599.madde çerçevesinde kişinin ölümüyle beraber sahip olduğu tüm alacaklar ve verecekler için haklar ve yükümlülükler yasal olarak mirasçılarına geçer. Mirasın yasal mirasçılara kalması için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Vefatın ardından, miras yasal mirasçılara geçer. Mirasçılar bu mirası almak istemiyorlarsa, bu konuda reddi miras işleminin yapılması gerekmektedir. Aksi durumda, mirasçılar bu hak ve yükümlülükleri reddetme hakkını kaybederler. Ölen birinin çocukları mirası reddetmediği zaman hem babasının tüm mal varlığının sahibi olur, hem de tüm borçlarını ödeme yükümlülüğünü kabul etmiş olur. Eğer borç oranı ciddi bir boyutta ise belirli bir süre içerisinde bu borcu ödemek zorunda kalmamak adına reddi miras hakkını kullanmalıdır.

Yaşanan bir ölümün sonrasında yasal mirasçıların tamamının mirası reddetme hakkı vardır. Bu nedenle yasal olarak atanan mirasın reddi için kanunun tanıdığı süre içerisinde reddi miras için başvuruda bulunmak gerekir. Aksi takdirde mirası reddetme hakkı kaybedilir. Ölüm sonrasında külli halefiyet ilkesine göre sağ kalan ölen kişinin eşine ve alt-üst soyuna miras hakkı ve yükümlülüğü tanınır. Kısacası bireyin eşine, çocuklarına, annesine, babasına ya da kardeşlerine miras geçtiği için reddi miras hakkı da bu kişiler için geçerli olur. Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılar da mevcuttur. Mirası bırakan kişinin vasiyetinde yer aldığı için miras hakkını ve yükümlülüğünü kazanan birey, dilerse reddi miras hakkına da sahiptir. Bazen ise mahkeme tarafından atanan mirasçılar bulunur. Bu durumda da mirasçının mirası reddetme hakkı bulunur.

18 yaşını doldurmuş olan ve ayırt etme gücüne sahip olan tüm yasal mirasçılar, yazılı veya sözlü olarak mirası reddetme hakkına sahiptir. Bunun için yasal mirasçının mirası reddettiğine yönelik beyanını miras bırakan kişinin son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bildirmesi gerekir. Böylece reddi miras işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için yasal olarak mirasçılara tanınan süreyi geçirmemek kritik öneme sahiptir. Bu süre 3 aydır. Kendisine miras bırakılan mirasçının ölümü takip eden 3 ay içerisinde reddi miras işlemini gerçekleştirmesi gerekir.

Önceki Müzekkere Yazılması
Sonraki En İyi Gayrimenkul Hukuku Avukatlarının Çalışmaları

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Nafaka nedir?

Medeni Kanunun 175.maddesine göre, boşanma nedeni ile yoksulluğa düşecek tarafın geçinebilmesi amacıyla diğer taraftan mali gücü oranında nafaka ödemesi istenebilir. Hükmedilen nafaka ödemesinin bir süresi yoktur. Sadece kadınlara değil, ekonomik

Hukuk Bürosunda Düşük Performans Gösteren Çalışanları İyileştirme Rehberi

Hukuk Bürolarında kurumsal gelişim ve Yönetici Avukat gelişim projeleri gerçekleştirirken gördüğüm en büyük güncel sıkıntılardan biri, ofis yönetiminin düşük performanslı, vasat çalışanları iyileştirmede ve onları geliştirmede yaşadığı zorluklardır. Yönetim becerileri düşük

Hukuk Bürosundan Ortakların Rolleri ve Sorumlulukları

Tebrikler! Uzun yıllar bağlı bulunduğunuz hukuk bürosuna hizmet verdikten sonra işlerin de büyümesiyle ortak pozisyonuna terfi ettiniz. Lakin yeni görevinizin sizden beklediği becerilerin bir kısmı sizde mevcut değil. Artık kurumda

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap