Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi & Denetimi Yönetmeliği

Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi & Denetimi Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve diğer kamu yararının azami düzeyde korunmasına ilişkin gereklilikleri yerine getiren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürünlerin piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması veya hizmete sunulması için piyasanın gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu yönetmeliğe göre, piyasa gözetimi ve denetimi aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

 1. Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme yapılır,
 2. İlgili bir teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda, genel ürün güvenliği mevzuatında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde ürünün uygun olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinden inceleme yapılır,
 3. Ürünün test ve muayenesi gerekli görüldüğü takdirde, her türlü test ve muayeneyi yaptırmak üzere denetlenen üründen numune alınır,
 4. Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene işlemleri, denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna, iktisadi işletmecinin veya temsilcisinin katılımı veya katılımı olmadan yapılır,
 5. Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması durumunda; Test ve muayene, nakliye, bindirme ve indirme ücreti Bakanlık’a ait olacaktır,
 6. Numunenin özelliğini kaybetmemesi durumunda, yapılan test sonucu iktisadi işletmeciye bildirilir.
 7. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde şahit numune dahil alınmayan numuneler bakımından iktisadi işletmeci numune bedelini talep edemez.
 8. Numunenin özelliğini kaybetmesi durumunda, numunenin bulunduğu test ve muayene kuruluşu tarafından bertaraf edilir ve numune bedeli Bakanlık tarafından iktisadi işletmeciye ödenir.
 9. Test ve muayene sonucunda numunenin uygunsuz olduğunun tespit edilmesi durumunda; Numune, test ve muayene, nakliye, bindirme, indirme, bertaraf ücreti ve bunlara ilişkin diğer giderler imalatçı veya ithalatçıya aittir. Yapılan masraflar, ilgili imalatçı veya ithalatçıya genel hükümlere göre rücu edilir.
 10. Bakanlık tarafından bedelsiz olarak test ve muayene hizmeti alınan durumlarda, uygun olmadığı tespit edilen numuneler için ilgili test ve muayene kuruluşu tarafından fatura edilen bedel, imalatçı veya ithalatçı tarafından doğrudan bu kuruluşa ödenir.
 11. Uygunsuzluğun şekli olması durumunda uygunsuzluğun giderilmesi için ilgili imalatçı veya ithalatçıya süre verilerek uygunsuzluğun giderilmesi talep edilir. Süresi içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda gerekli yaptırımlar uygulanır.
 12. Uygunsuzluğun risk taşıması durumunda Bakanlık, riskin ortadan kaldırılması için, el koyma, ürünün piyasadan geri çekilmesi ve piyasaya arzının durdurulması dahil olmak üzere gerekli önlemleri alır.
Önceki Merkezi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Rehberi
Sonraki Hukuk büronuzda yüksek performans kültürü ve güven oluşturmanın anahtarı eğitici liderlik

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Hukuk Bürosunda Düşük Performans Gösteren Çalışanları İyileştirme Rehberi

Hukuk Bürolarında kurumsal gelişim ve Yönetici Avukat gelişim projeleri gerçekleştirirken gördüğüm en büyük güncel sıkıntılardan biri, ofis yönetiminin düşük performanslı, vasat çalışanları iyileştirmede ve onları geliştirmede yaşadığı zorluklardır. Yönetim becerileri düşük

Ofiste Yaşadığınız Tartışmaları Nasıl Önlersiniz?

Ofiste Yaşadığınız Tartışmaları Nasıl Önlersiniz? Sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Yeni yılın kariyerinizde başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. Bugünkü konumuz, iş arkadaşlarınızla yaşadığınız tartışmaları nasıl önleyeceğinizdir. Arzu

Serbest Avukat Olarak İş ve Yaşamı Nasıl Dengelersiniz?

Gene sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Serbest Avukat olarak iş yapmanın ve karşılığını almanın zorlaştığı, müvekkillerin daha fiyat odaklı oldukları ve sizden daha fazlasını daha aza alma düşüncesinde oldukları zamanlardayız. Bu zorlu

Yorum Yap

Henüz yorum yok!

Bu yazıya yorum yazan ilk kişi olabilirsin! - Yorum yap!

Yorum Yap